Spółka sposobem na biznes – sprzedam zadłużoną spółkę

Co zrobić, gdy założona przez moją firmę spółka staje się naszą kulą u nogi, bo nie przynosi przychodów, lecz same straty? Możemy w takiej okoliczności, kiedy mamy wielu wierzycieli ogłosić postępowanie upadłościowe, które jest przeprowadzane w taki metodę, aby zaspokoić w największym stopniu roszczenia naszych wierzycieli i o ile jest to możliwe z zachowaniem działania spółki. Całą tę procedurę jasno określa ustawa o Nieomalże Upadłościowy i naprawczym z dnia 28 lutego 2003r. W momencie, gdy dalsze prowadzenie spółki nie jest możliwe a postępowanie naprawcze albo upadłościowe nie zdaje egzaminu ogłaszamy upadłość likwidacyjną. Obydwie te czynności zgłaszamy w sądzie gospodarczym. Postępowaniem upadłościowy zajmie się likwidator, jednak, kiedy przechodzimy do kolejnego etapu i ogłaszamy upadłość likwidacyjną dalszą procedurą para się syndyk, który przejmuje zarząd przedsiębiorstwa , a ponadto spienięża jego majątek. Tak, zatem upadłość likwidacyjna to zbycie przedsiębiorstwa upadłego i zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten metodę środków. O ile nie mamy chęci bawić się w tego typu postępowania możemy naszą zadłużoną spółkę odsprzedać. Firmy prowadzące skup spółek zadłużonych możemy znaleźć z łatwością w Internecie. Firmy takie spłacają wszelkie nasze zadłużenia względem ZUS i US i przejmują naszą spółkę w 100% udziałów aktem notarialnym pokrywając jego koszty. Gwarantuje to nam uwolnienie od odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania. Jest to ze stuprocentową pewnością prostszy sposób na uwolnienie się od kłopotu zadłużonej spółki.

Sprawdź tutaj: zgłoszenie upadłości.