Reklama w Internecie – konwersja

Współcześnie Internet jest coraz istotniejszym elementem mojej kultury, a w związku z tym odgrywa także istotną rolę w marketingu. Reklama nadaje cielesny kształt pragnieniom, zapowiada ichniejszym możliwe spełnienie (dzięki posiadaniu jakiegoś produktu). Reklama stała się współcześnie narzędziem perswazji i manipulacji społecznej o podobnej sile oddziaływania do politycznej perswazji.
Jej niebezpieczeństwo opiera się głównie na obietnicy lepszego życia i świata, łatwości dostępu do różnorodnych dóbr , a ponadto powszechności. Reklama stała się nieodłącznym elementem mediów, natomiast jej skuteczność zależy przede wszystkim od tego, ilu użytkowników ją zobaczy i zapamięta (konwersja). W chwili obecnej dlatego w dobie Internetu w szczególności dużą rolę odgrywają fachowo zrealizowane strony internetowe , a dodatkowo atrakcyjne, przyciągające uwagę odbiorców strony www. E-marketing jest aktualnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod reklamy, ponieważ nasza aktywność w sporej mierze przeniosła się do przestrzeni wirtualnej, a w związku z tym reklama także musiała dostosować swoje sposoby oddziaływania (strony www). Reklama niejako otacza odbiorcę przy pomocy obrazu, dźwięku i literalnego sensu przekazu. Język promocji jest zatem zespołem zintegrowanych działań językowych i pozawerbalnych. Reklama, choćby ma sprawiać wrażenie spontanicznej, jest uprzednio przygotowywana, a zatem również witryny internetowe muszą być rezultatem dokładnych, zaplanowanych działań, dzięki którym producent dotrze do odbiorcy i nawiąże z nim kontakt.

Więcej: strony internetowe.